Kontakt

You are here:

Adresa

Krakovská 67, 919 25 , Šúrovce
TALAMONE, s.r.o. 
 IČO:50759051   │   IČ DPH : SK2120456151   │   IBAN : SK79 0200 0000 0039 6129 0151   │   BIC/Bank Swift Code: SUBASKBX
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava oddiel : Sa,  vložka č. 39395/T